Sommer (tid) søn (dag)

I disse dage med tilpasning til forandring er det (og: er der) tid til en første blog på dansk. Et lille ‘digt’ 🙂

Ikke et skib i horisonten

Ikke en sjæl på vejen

Kun en ensom traktor på marken

angrebet af en række sultne måger

 

Den kolde nordvind

lyser vandet i fjorden til isblå

 

Intet skib i horisonten

Ingen på vejen

Bare dig og mig og

vores skygger

 

In deze dagen van aanpassen aan verandering, is het (en: is er) tijd voor een eerste blog in het Deens. Een klein ‘gedicht’ 🙂

Zomer (tijd) zon (dag)

Geen schip aan de horizon

Geen mens onderweg

Slechts een eenzame tractor op het veld

belaagd door een schare hongerige meeuwen

 

De koude noordenwind

verbleekt het water van de fjord tot ijsblauw

 

Geen schip aan de horizon

Geen mens onderweg

Alleen jij en ik en

onze schaduwen

Kobberø, Krik Vig, Vesterhavet, Agger Tange